TEXT_SIZE

โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในตำบล ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.