ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม!!!
 
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการแก่ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนและโอกาสด้านการศึกษาวิชาชีพให้กับเยาวชนและสตรี เพื่อยกระดับให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นการส้รางรายได้และสามารถกลับไปดูแลครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพัฒนาชุมชนต่อไป 
 
โดยผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม หลังใหม่ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034-712614 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)
altaltaltaltaltalt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364