คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวนความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


Attachments:
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]94 Kb
Download this file (การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง.doc)การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง.doc[ ]80 Kb
Download this file (การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.doc)การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.doc[ ]74 Kb
Download this file (การขอเลขที่บ้าน.doc)การขอเลขที่บ้าน.doc[ ]74 Kb
Download this file (การขอใช้น้ำประปา.doc)การขอใช้น้ำประปา.doc[ ]69 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc)การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc[ ]92 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc[ ]84 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc[ ]99 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.doc[ ]92 Kb
Download this file (การยกเลิกการขอใช้น้ำประปา.doc)การยกเลิกการขอใช้น้ำประปา.doc[ ]67 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.doc)การรับชำระภาษีป้าย.doc[ ]85 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc[ ]80 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.doc)การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.doc[ ]74 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายออก.doc)การรับแจ้งการย้ายออก.doc[ ]76 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.doc)การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.doc[ ]79 Kb
Download this file (การรับแจ้งการย้ายเข้า.doc)การรับแจ้งการย้ายเข้า.doc[ ]75 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.doc)การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.doc[ ]76 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.doc)การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.doc[ ]79 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง.doc)การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง.doc[ ]77 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.doc)การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.doc[ ]79 Kb
Download this file (การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด.doc)การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด.doc[ ]79 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.doc)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.doc[ ]78 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc[ ]80 Kb
Download this file (การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน.doc)การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน.doc[ ]70 Kb
Download this file (การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.doc)การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.doc[ ]71 Kb
Download this file (การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.doc)การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.doc[ ]71 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364