สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ชุมชนและประชากรในเขตเทศบาล
ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
       ชุมชนบ้านคลองกระทิง 163 183 346 113
       ชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่ 128 136 264 81
       ชุมชนบ้านคลองดอน 240 272 512 155
       ชุมชนบ้านหัวหาด 147 168 315 133
       ชุมชนวัดแก้วเจริญ-บางวันทอง 325 322 647 246

ศาสนสถาน
       วัดเหมืองใหม่
       วัดอินทาราม
       วัดเสด็จ
       วัดละมุด
       วัดราษฎร์บูรณะ
       วัดบางวันทอง
       วัดแก้วเจริญ

โรงเรียน
       โรงเรียนถาวรวิทยา
       โรงเรียนวัดเสด็จ
       โรงเรียนวัดแก้วจริญ (เฟื้อบำรุง)

สถานบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364