บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
นางโสภา  บุญส่งไพศาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานสาธารณูปโภค   งานวิศวกรรมโยธา

นายรังสิมันต์ อร่ามเรือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
- ว่าง -
นายช่างโยธา
   
นายกฤษฎา สุวรรณ
ผู้ช่วยช่างโยธา

งานจัดการคุณภาพน้ำ


นางพรภัทร์ เปลี่ยนศรี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
นายพิศาล น้อยกาญจนะ
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายรัฐศักดิ์ อรุณชาติ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364