บุคลากรกองการประปา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่alt
 
หัวหน้ากองประปา

งานการเงิน
และบัญชี
งานซ่อมแซมและ
ติดตั้งมาตรวัดน้ำ
งานผลิตและบริการ
alt

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
alt

 
alt
 - ว่าง -
เจ้าหน้าที่การประปา
    alt
  พรภัทร  เปลี่ยนศรี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
    alt
  นายพิศาล น้อยกาญจนะ
พนักงานผลิตน้ำประปา
    alt
- ว่าง -
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
    alt
  นายรัฐศักดิ์  อรุณชาติ
คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364