ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่

คณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364