ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศตรวจรับงาน จ้างปรับปรุงถนน บริเวณซอยคลองขนนท์ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 41
32 ประกาศตรวจรับงาน จ้างวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 36
33 ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงเว็ปไซด์เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 48
34 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ๋อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บจ 7853 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
35 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (กิจการประปา) หมายเลขทะเบียน บง 8980 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
36 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำอาหารว่างประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 47
37 ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมหัวฉีดฝอยดับเพลิง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 49
38 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (กิจการประปา) หมายเลขทะเบียน บง 8980 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 48
39 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2600 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
40 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 45
41 ประกาศตรวจรับงาน จ้างปรับปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 87
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 56
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 57
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 56
46 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 78
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 67
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
49 ประกาศผุ้ชนะ จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 54
50 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 63
51 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 61
52 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 56
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 45
54 ประกาศผุ้ชนะ จ้างเหมารถ โครงการยาเสพติด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 64
55 ประกาศผุ้ชนะ จ้างอาหารและเครื่องดื่มโครงการยาเสพติด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 54
56 ประกาศผุ้ชนะ จ้างทำป้ายโครงการยาเสพติด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 45
57 ประกาศผุ้ชนะ จ้างซ่อมระบบตู้ควบคุมไฟซับเมอร์ส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 59
58 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 55
59 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 63
60 ประกาศผุ้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 6244 สมุทรสงคราม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364