ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประการศราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยคลองขนนท์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 97
92 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมูที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 115
93 ประการศราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 131
94 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสามัคคีเนรมิต หมู่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
95 ประการศราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสามัคคีเนรมิต หมู่ ๑๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 100
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 73
98 ประกาศผุ้ชนะ จ้างเหมาทำอาหารฯ โครงการสุขกายสุขใจ สูงวัยสูงค่า เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 63
99 ประกาศผุ้ชนะ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
100 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 65
101 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 125
102 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 106
103 ประกาศตรวรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 87
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68
105 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนนเข้ากลุ่มบ้านนายพล คุ้มล้วนล้อม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 87
106 ประกาศผุ้ชนะ ก่อสร้างถนนเข้ากลุ่มบ้านนายพล คุ้มล้วนล้อม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
107 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 114
108 ปรับแผนการจัดหาพัสดุ 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 103
109 ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 119
110 ประกาศผุ้ชนะ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 111
111 ประกาศผุ้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 76
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 113
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 109
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 111
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 105
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 119
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 105
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 116
119 ประกาศตรวจรับงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 108
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 115
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364