มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 9
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
5 ประกาศการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
6 ประกาศแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนและการเลื่อนระดับของข้าราชการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
7 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 6
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 98
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 71
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 73

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364