TEXT_SIZE

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้จัด  โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น และช่วยลดความสูญเสีย จากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  ขอขอบคุณโรงเรียนวัดเสด็จ และโรงเรียนถาวรวิทยาและผู้ร่วมโครงการทุกท่าน altaltaltaltaltaltaltaltalt


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.