เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

alt

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา่คม 2565

วันที่  27  กรกฎาคม  2565  เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  นำโดยนายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริการ  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  ร่วมตัดต้นไม้บริเวณสองข้างทางเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

  altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

altalt

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ดำเนินการจัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวันอังคารที่  12  กรกฎาคม  2565  ณ  วัดในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  จำนวน  7  วัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ประชาชน  และเพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนถาวรสืบไป  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ครู  นักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการ  ดังนี้

- เวลา 08.30-09.30 น.  ณ  วัดเหมืองใหม่

- เวลา 09.00-09.30 น.  ณ  วัดอินทาราม

- เวลา  09.30-10.00 น.  ณ  วัดเสด็จ

- เวลา  10.00-10.30 น.  ณ  วัดละมุด

- เวลา  10.30-11.00  น.  ณ  วัดราษฎร์บูรณะ

- เวลา  11.00-11.30  น.  ณ  วัดแก้วเจริญ

- เวลา  11.30-12.00  น.  ณ  วัดบางวันทอง

  altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 93

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364