ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงภายในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ดำเนินการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงภายในเขตชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองใหม่

altaltalt

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ QR CODE แบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 

        ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2563

 

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2563                  

      เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ารับการตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป      

      แสกน QR CODE ได้ตามนี้

 

alt

 

alt

 

ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364