TEXT_SIZE
 

รูปภาพ แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
พฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2024
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ขอเชิญเข้้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์)
ศุกร์, 29 มีนาคม 2024
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์) วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ... อ่านเพิ่มเติม...


 

 


 

     
     QR Code
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้681
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1759
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9281
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว18777
mod_vvisit_counterเดือนนี้47851
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว60309
mod_vvisit_counterทั้งหมด457338

We have: 6 guests, 2 bots online
IP: 100.26.179.41
วันนี้: พ.ค. 24, 2024

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2567

altaltaltaltalt

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ พ.ศ. 2567

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  79  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่  โดยความตกลงร่วมกันของบุคลากรทั้งหมดของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ออกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และบุคคลทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  โดยสามารถสแกน QR Code หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตอบแบบสอบถามได้เลย

https://www.amlo.go.th/index.php/th/

alt

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

alt

"คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" มีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน (ประชาชน)หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง  โดยที่การดำเนินคดีในศาลปกครองนั้นมีความเรียบง่าย แต่ก็มีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างจากการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในศาลยุติธรรมที่ประชาชนคุ้นเคย รวมทั้งมีหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณาทั้งในส่วนของคู่กรณีและในส่วนของการดำเนินการในศาลปกครอง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องสูญเสียเวลาหรือโอกาสในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น  ในการนี้ จึงขอมอบหนังสือ "คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน" ดังกล่าวให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยขอความอนุเคราะห์ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อจัดวางไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด จำนวนแห่งละ ๑ เล่ม เพื่อให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครองแก่ประชาชนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้ว

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_050123_141942.pdf

หน้า 7 จาก 7

7
ถัดไป
สุดท้าย


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.