ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

 

การจัดเก็บภาษี  ประจำปี 2562

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เข้ารับการทำแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT) ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (บุคลากรภายในองค์กร)

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

 

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ การตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561

       เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ารับการจัดทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ฯ รอบที่ 2

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

Attachments:
Download this file (113.pdf)113.pdf[ ]515 Kb

ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 2

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

Attachments:
Download this file (112.jpg)112.jpg[ ]265 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364