แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364