ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒)

ประกาศประกวดราคา  (e-bidding)  ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง  (ครั้งที่  ๒)

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ประกาศการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ผลการผลการดำเนินงาน การประชุมประชาคม ประจำปี 2562

การประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2562

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564

เพื่อเพิ่มเติม ประจำปี 2562

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติม

- เพื่อร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ผลการดำเนินการ

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

            - เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 9

            - เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของท้องถิ่น

            - เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ประมวลภาพ

 alt

 

 

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364