ผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังพสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ นำโดยท่านนายกเทศมนตรี นายเสวก ภมร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมโครงการรวมพลังพสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

altaltaltaltaltaltaltaltalt

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หัวข้อ "หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น" 

โดยพระครูสุนทรสารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ณ อาคารอเนกประปสงค์ผู้สูงอายุ
วัดบางวันทอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เข้าร่วมโครงการ
เป็นจำนวนมาก

altaltaltalt

 

ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่

คณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364