ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗

ประกาศประกวดราคา  (e-bidding)  จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณถนนครูเอื้อ  สุนทรสนาน  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๗

ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยคลองขนนท์แยกทางขวา หมู่ที่ ๑๐

ประกาศประกวดราคา  (e-bidding)  จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณซอยคลองขนนท์แยกทางขวา  หมู่ที่  ๑๐

ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่

ประกาศประกวดราคา  (e-bidding)  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Overlay)  ซอยขอให้เหมือนเดิม  หมู่ที่  ๙  และหมู่ที่  ๑๐  ตำบลเหมืองใหม่

ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่

ประกาศประกวดราคา  (e-bidding)  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ซอยขอให้เหมือนเดิม  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลเหมืองใหม่

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364