ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่

คณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่

งานส้มโอขาวใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ การประมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  การประมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


คุณพึงพอใจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364