ผลการดำเนินงาน การประชาคม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ผลการดำเนินงาน การประชาคม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ผลการดำเนินการ

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

- ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของท้องถิ่น

- เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประมวลภาพ

altaltaltalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364