TEXT_SIZE

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

????????กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

????????วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน และผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งด้านทุนทรัพย์ ของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา

????????ซึ่งกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ได้มีกิจกรรม จับสลาก มอบของขวัญ เล่นเกมส์ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง

????????นอกจากนี้ภายในงานมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการให้กับเด็กๆ ฟรี ตลอดงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

????????เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จึงขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.