ผลการดำเนินงานการประชุมประชาคม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  จัดประชุมประชาคมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่และประชาคมท้องถิ่น  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล  ในวันพุธที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  เนื่องจากเทศบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน  โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้เทศบาลเพิ่มเติมโครงการตามที่ตัวแทนประชาคมเสนอได้ทั้งหมด

 

ประมวลภาพaltaltaltaltalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364