TEXT_SIZE

(ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 บ้านหัวหาด ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566-7 พฤศจิกายน 2566

(ร่างประชาวิจารณ์)  ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต  ถนนสายครูเอื้อ  สุนทรสนาน  หมู่ที่  9  บ้านหัวหาด  ตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่  31  ตุลาคม  2566-7  พฤศจิกายน  2566  เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.