สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต
     เทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีพื้นที่ 7.78 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,862.5 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออัมพวาประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 85 กิโลเมตร
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
       ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
       ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
 
อบต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ติดคลองแควอ้อม ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำแม่กลอง ชาวบ้านเรียกกันมาช้านานว่าแม่น้ำอ้อม เป็นลำคลองสายหลักที่ไหลผ่าน และยังมีลำคลองสายเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี สภาพอากาศชุ่มชื้น เหมาะแก่การเพาะปลูก

สภาพภูมิอากาศ
      เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีความชุ่มชื้นตลอดปี ส่งผลให้ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด และมีฝนตกชุกในฤดูฝน มีค่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 1,474.6 มิลลิเมตรต่อปี และมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม93.0 % และต่ำสุดในเดือนธันวาคม 41.0 %

จำนวนประชากร
      ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 เทศบาลมีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,086 คน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน 1,004 คน ประชากรหญิง จำนวน 1,082 คน รวม 2,086 คน จำนวนบ้าน 728 หลังคาเรือน
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364