โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล
       ถนนลูกรัง จำนวน   4  สาย
       ถนนลาดยาง จำนวน   8  สาย
       ถนนคอนกรีต จำนวน   5  สาย
       สะพานคอนกรีต จำนวน 13  แห่ง
       สะพานไม้ จำนวน   4  แห่ง
       คลอง จำนวน   7  สาย

การขนส่งมวลชน
       ในเขตเทศบาลมีรถประจำทางสายวัดแก้วเจริญ-สมุทรสงครามวิ่งผ่าน

การคมนาคมทางน้ำ
       ในเขตเทศบาลมีคลองแควอ้อมซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่เป็นสาขาของแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน เดิมเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่ในปัจจุบันการสัญจรทางน้ำได้ลดความสำคัญลง

การไฟฟ้า
       ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ประชาชนมีไฟฟ้าซึ่งได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัมพวา ครบทุกครัวเรือน

การประปา
       ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ดำเนินการโดยกองการประปา มีศูนย์ผลิตน้ำประปา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ผลิตน้ำประปาชนิดบาดาล บริเวณวัดเสด็จ หมู่ที่ 7 และศูนย์ผลิตน้ำประปาชนิดผิวดิน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ 9

การบริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาล
       ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์มือถือทุกระบบ และระบบอินเทอร์เน็ต

การสื่อสารอื่นๆ
       ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ สถานี คือ สถานีวิทยุชุมชนวัดอินทาราม FM 106.50 MHz

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364