สภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ประธานสภา
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รองประธานสภาเทศบาล
นายสนอง  เจริญอารักษ์กุล
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอรินทร์ บุญเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชาว์  ศรีอนันต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชนทร์ ธงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภเทศบาล
นางสาวจินตนา จาตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  สมาชิกสภาเทศบาล
นางจันทรารัตน์ เดชอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวัฒนา วรรณศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ จันทร์เสมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปัณณทัต สังข์สูตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเอกพจน์ จันทร์เสมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364