สภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ประธานสภา
นายชินโชติ  ละเขียว
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รองประธานสภาเทศบาล
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส
รองประธานสภาเทศบาล
 
 เลขานุการสภาเทศบาล
นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา
เลขานุการสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสนอง  เจริญอารักษ์กุล
สมาชิกสภาเทศบาล
    สมาชิกสภาเทศบาล
นายอรินทร์  บุญเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิคม  สมนาม
สมาชิกสภาเทศบาล
    สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภเทศบาล
นายเผชิญ  ด้วงสีทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
    สมาชิกสภาเทศบาล
นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชนทร์  ธงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
    สมาชิกสภาเทศบาล
นางจันทรารัตน์  เดชอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชาว์  ศรีอนันต์
สมาชิกสภาเทศบาล
   
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนุลักษณ์  สุดสวาท
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชินโชติ  ละเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล
   
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364