คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่นายกเทศมนตรี
นายเสวก  ภมร
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

รองนายกเทศมนตรี
- ว่าง -
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
นายปรีชา  มีศิริ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวนวลศรี  กิติศัพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
นายวิรัช  ยจนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364