คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่นายกเทศมนตรี
นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่
081-7568642
 

รองนายกเทศมนตรี
นายชินโชติ ละเขียว
รองนายกเทศมนตรี
089-5490427
 
รองนายกเทศมนตรี
นายเผชิญ ด้วงสีทอง
รองนายกเทศมนตรี
089-2576338
รองนายกเทศมนตรี
นายศักดิ์ไทย พงษ์พิทักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
081-6186289
 
รองนายกเทศมนตรี
นายนิคม สมนาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
087-0175703

น.ส.บัณฑิตา มาบัณฑิต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
099-0569356งานตรวจสอบภายใน


นางพิมพ์ลภัส พิพัฒน์คุณากุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364