บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ปลัดเทศบาล
จุฬารัตน์  ฉ่ำทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
086-3395730

หัวหน้าสำนักงานปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานธุรการ
สมาชิกสภาเทศบาล
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางวรรณทร  บุญฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพินัย  กลัดสมบูรณ์
พนักงานพิมพ์ดีด
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอนาวรณ์  เผื่อนอารีย์
คนงานทั่วไป
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจษฎา  ภักฉัตรทัน
พนักงานขับรถยนต์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประเทือง  วรรณศรี
พนักงานขับรถยนต์

งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน
alt
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร
สมาชิกสภาเทศบาล
ณัฎฐ์ชัญกัญ สุทธิศาสนกุล
บุคลากร
 
สมาชิกสภาเทศบาล
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน
 
alt
พัชรนันท์  บุญส่ง
เจ้าพนักงานทะเบียน
   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สมาชิกสภาเทศบาล
จ.อ.ธานี เพี้ยนผล
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพจน์  บุญฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุทิตย์  เงินบุตรโคตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรศักดิ์  รัศมีโชติ
พนักงานดับเพลิง
    
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364