บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
น.ส.อุไรวรรณ  ทางเจน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี

alt
น.ส.กนกลักษณ์  เร้าเลิศฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  alt
นางจุฬาภรณ์  อรุณชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


alt
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364