บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ศิวภรณ์  ขันทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงิน
และบัญชี
งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน
งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได้
alt
กนกลักษณ์  เร้าเลิศฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
alt
 
 
alt
 
 
alt
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
alt
 
 
alt

 
alt
จุฬาภรณ์  อรุณชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   

งานธุรการ
alt
 
เจ้าพนักงานธุรการ
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364