ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

- คำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
 
- ระเบียบเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 
- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2552
 
- ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
 
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ พ.ศ.2552
 
- ระเบียบเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ พ.ศ.2553
 
- ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ พ.ศ.2553
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364