ศุกร์ 10 กรกฏาคม 2020

ผลการผลการดำเนินงาน การประชุมประชาคม ประจำปี 2562

การประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2562

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564

เพื่อเพิ่มเติม ประจำปี 2562

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติม

- เพื่อร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ผลการดำเนินการ

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

            - เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 9

            - เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของท้องถิ่น

            - เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ประมวลภาพ

 alt

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364