รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อใหัเกิดทุจริตฯ ประจำปี 2562

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต

การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

ประจำปี 2562

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364