ผลการดำเนินงาน การประชาคม ประจำปี 2563

การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

- เพื่อร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ผลการดำเนินการ

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

- ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของท้องถิ่น

- เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ประมวลภาพ

 alt

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364