พุธ 8 เมษายน 2020

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หัวข้อ "หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น" 

โดยพระครูสุนทรสารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ณ อาคารอเนกประปสงค์ผู้สูงอายุ
วัดบางวันทอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เข้าร่วมโครงการ
เป็นจำนวนมาก

altaltaltalt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364