TEXT_SIZE

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) กองคลัง 101
2 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 91
3 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จำนวน 1 ระบบ กองคลัง 119
4 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กองคลัง 155
5 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 2400
6 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 บ้านหัวหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 159
7 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ จำนวน ๖๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 156
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 62 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 1132
9 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองใหม่ จำนวน 62 ชุด ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2566 กองคลัง 159
10 (ร่างประชาวิจารณ์) ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 บ้านหัวหาด ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2566-7 พฤศจิกายน 2566 กองคลัง 152

หน้า 1 จาก 32

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.