TEXT_SIZE

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 329
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 366
43 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 300
44 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำอาหารฯ โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 302
45 ประกาศตรวจรับงาน จ้างปรับปรุงถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 363
46 ประกาศตรวจรับงาน จ้างปรับปรุงถนน บริเวณซอยคลองขนนท์ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 286
47 ประกาศตรวจรับงาน จ้างวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 306
48 ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงเว็ปไซด์เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 294
49 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ๋อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บจ 7853 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 322
50 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (กิจการประปา) หมายเลขทะเบียน บง 8980 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 302

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.