ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดิ่ม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 86
152 ประกาศแก้ไขเเผนจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 90
153 แก้ไขแผนจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 82
154 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 109
155 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
156 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 106
157 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
158 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 105
159 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 96
160 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
161 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 100
163 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 98
164 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 118
165 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 98
166 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 95
167 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
168 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
169 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 104
170 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
171 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 104
172 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
173 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
174 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 112
175 ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 128
176 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 96
177 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 110
178 ประกาศเทศบาลตําบลเหมืองใหม เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาตออายุเชาพื้นที่เว็บไซด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 108
179 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาค 2560 (การประปา) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 104
180 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364