ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
151 ประกาศแก้ไขเเผนจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 84
152 แก้ไขแผนจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 74
153 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 100
154 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
155 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 101
156 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
157 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 95
158 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 87
159 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
160 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
162 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
163 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 95
164 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 95
165 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
166 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 85
167 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 84
168 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 101
169 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 85
170 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 96
171 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 82
172 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
173 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 106
174 ประกาศราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 111
175 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
176 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 102
177 ประกาศเทศบาลตําบลเหมืองใหม เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาตออายุเชาพื้นที่เว็บไซด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 99
178 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาค 2560 (การประปา) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 97
179 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
180 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 89
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364