ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 108
212 รายงานทางการเงิน ม.ค.60 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 112
213 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 107
214 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 108
215 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 123
216 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 127
217 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 126
218 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 122
219 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117
220 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 113
221 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 125
222 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 127
223 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 122
224 ประกาศตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
225 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 124
226 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดละมุด หมู่ที่ ๗ และ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 123
227 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 124
228 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 122
229 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 125
230 งบทดลอง เดือน ก.ย.๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
231 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.59 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 103
232 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 112
233 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 100
234 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 149
235 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.59 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 119
236 ประกาศตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 145
237 ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 123
238 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 115
239 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.59 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 110
240 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.59 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 116
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364