ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 114
212 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117
213 ประกาศใช้เทศบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 160
214 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 112
215 รายงานทางการเงิน ม.ค.60 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117
216 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 111
217 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 112
218 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 130
219 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 130
220 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 130
221 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 126
222 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 123
223 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 119
224 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 131
225 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 132
226 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 126
227 ประกาศตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
228 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 129
229 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดละมุด หมู่ที่ ๗ และ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 130
230 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 128
231 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 129
232 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 131
233 งบทดลอง เดือน ก.ย.๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 95
234 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.59 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 107
235 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117
236 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 109
237 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 153
238 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.59 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 124
239 ประกาศตรวจรับงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 148
240 ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 127
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364