ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศผุ้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 11
62 ประกาศตรวจรับงาน จ้างก่อสร้างอาคารฟิตเนส บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 87
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฝึกซ้อมแผน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 57
65 ประกาศ การปรับแผนจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 35
66 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 53
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ๋อมเครื่องปรับอากาศ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 53
68 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 61
69 ประกาศผุ้ชนะ จ้างทำอาหารโครงการฝึกซ้อมแผนฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 57
70 ประกาศผุ้ชนะ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 66
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฝึกซ้อมแผนฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 64
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 60
73 ประกาศผุ้ชนะ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
74 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อน้ำดื่ม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 52
75 ประกาศผุ้ชนะ จ้างซ่อมแซมเร็คกูเลเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 54
76 ประกาศผุ้ชนะ จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 47
77 ประการศราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอยคลองขนนท์ หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 50
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 67
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสามัคคีเนรมิต หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 53
80 ประกาศผุ้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 55
81 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
82 ประกาศผุ้ชนะ จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจห้องและุโช๊คประตู เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 52
83 ประกาศผุ้ชนะ ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 47
84 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนน บริเวณถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 53
85 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน บริเวณกลุ่มบ้านนายพล คุ้มล้วนล้อม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 67
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 52
87 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยคลองขนนท์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
88 ประการศราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยคลองขนนท์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 66
89 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมูที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 81
90 ประการศราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 89
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364