TEXT_SIZE

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่ 98/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 67
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 36
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 188
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 12 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 159
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 175
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 466
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 449
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 327
10 แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 214

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.