แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 48/2565 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร กองคลัง 11
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 296
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 268
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 100
5 แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 84
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 311
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 127
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 357
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 99
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 151
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 126
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 151
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 136
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 332
15 แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 221
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 198
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 285
18 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 248
19 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 307
20 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 365
21 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 368
22 รายละเอียดแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 549
23 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 430
24 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 443
25 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 424
26 แผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 488
27 แผนพัฒนาและแผนอัตรากำลัง ที่ผ่านมา ทต.เหมืองใหม่ 479

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364