TEXT_SIZE

แผนดำเนินงานประจำปี เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 57
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 98
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 210
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 208
5 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 230
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 305
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 351
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 351
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 348
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 469
11 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 349
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 483
13 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 397
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 416
15 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 475
16 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 893
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 550


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.