TEXT_SIZE

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.เหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 634
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560 ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 611
3 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 603
4 แผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 642


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.