TEXT_SIZE

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 416
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 442
13 เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 517
14 เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1509
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 621
16 ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 378
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ทต.เหมืองใหม่ 511
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 504
19 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 483
20 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 877

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.