TEXT_SIZE

รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 กองคลัง 15
2 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 70
3 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 กองคลัง 96
4 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 กองคลัง 85
5 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565ปี กองคลัง 104
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง 94
7 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 กองคลัง 108
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 กองคลัง 89
9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 110
10 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กองคลัง 104

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.