รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 9
2 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 22
4 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 17
5 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 13
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 18
7 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 15
8 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 15
9 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 22
10 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 25
11 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองคลัง) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 22
12 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 15
13 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 25
14 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 27
15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
16 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 20
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 23
18 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 25
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 28
20 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 23
21 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 21
22 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 22
23 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 48
24 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
25 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 29
26 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 31
27 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33
28 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
29 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
30 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 62

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364