รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 กองคลัง 12
2 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 กองคลัง 11
3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565ปี กองคลัง 19
4 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง 15
5 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566 กองคลัง 13
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565 กองคลัง 12
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 34
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กองคลัง 19
9 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองคลัง 18
10 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 28
11 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (งวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2565) กองคลัง 47
12 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (งวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2565) กองคลัง 30
13 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน กองคลัง 23
14 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม กองคลัง 17
15 รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม กองคลัง 18
16 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 กองคลัง 41
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กองคลัง 41
18 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กองคลัง 73
19 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 กองคลัง 58
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 6 เดือนแรก กองคลัง 81
21 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 กองคลัง 67
22 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 69
23 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 กองคลัง 65
24 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กองคลัง 67
25 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 69
26 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองคลัง 75
27 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 กองคลัง 73
28 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 94
29 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) กองคลัง 86
30 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 กองคลัง 90

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364