รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 กองคลัง 30
2 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กองคลัง 30
3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กองคลัง 47
4 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 กองคลัง 44
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 6 เดือนแรก กองคลัง 63
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 กองคลัง 51
7 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 55
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 กองคลัง 51
9 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กองคลัง 51
10 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 54
11 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองคลัง 60
12 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 กองคลัง 58
13 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 77
14 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564) กองคลัง 62
15 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 กองคลัง 76
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 84
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 กองคลัง 79
18 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กองคลัง 84
19 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 กองคลัง 97
20 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กองคลัง 89
21 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 กองคลัง 84
22 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ระยะ 6 เดือนแรก กองคลัง 101
23 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) กองคลัง 95
24 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 กองคลัง 96
25 การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) กองคลัง 87
26 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง 96
27 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 กองคลัง 93
28 การเผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 กองคลัง 102
29 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 114
30 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 กองคลัง 89

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364