รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 กองคลัง 13
2 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กองคลัง 10
3 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 กองคลัง 14
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ระยะ 6 เดือนแรก กองคลัง 24
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) กองคลัง 25
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 กองคลัง 22
7 การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) กองคลัง 21
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง 25
9 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 กองคลัง 24
10 การเผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 กองคลัง 27
11 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 31
12 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 กองคลัง 21
13 ประกาศแผนการใชจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) กองคลัง 33
14 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
15 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 53
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
18 ประกาศแผนการใชจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) กองคลัง 26
19 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 กองคลัง 24
20 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 20
21 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 35
22 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
23 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 41
24 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
25 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 44
26 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 47
27 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองคลัง) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
28 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
29 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 50
30 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 49

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364