รายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 กองคลัง 3
2 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง 14
3 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 กองคลัง 13
4 การเผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 กองคลัง 10
5 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
6 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 กองคลัง 10
7 ประกาศแผนการใชจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) กองคลัง 13
8 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 22
9 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 27
10 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
11 รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 31
12 ประกาศแผนการใชจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) กองคลัง 10
13 รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 25
14 รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
15 รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
16 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 29
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33
18 รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
19 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองคลัง) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
20 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (กองสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 28
21 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
22 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
23 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 44
24 รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 31
25 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 44
26 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
27 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 39
28 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
29 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
30 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

ปลัดเทศบาล
จุฬารัตน์  ฉ่ำทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

สายด่วน: 086-3395730

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364