TEXT_SIZE

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สภาพทั่วไป 6392
2 สภาพทางเศรษฐกิจ 1497
3 สภาพทางสังคม 2334
4 โครงสร้างพื้นฐาน 2740
5 googlemap 5410
6 แผนที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 418
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.