TEXT_SIZE

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สภาพทางเศรษฐกิจ 1978
2 โครงสร้างพื้นฐาน 3217
3 googlemap 5929
4 แผนที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 563
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
6 สภาพทั่วไป 7355
7 สภาพทางสังคม 3122


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.