TEXT_SIZE

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 485
2 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 39
3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 39
4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 51
5 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 60
6 โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
7 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ชันโรง) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 75
9 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 118
10 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา่คม 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 157
11 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 79
12 ลงพื้นที่ทำความสะอาดถังขยะในพื้นที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 85
13 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 513
14 Big cleaning day ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 196
15 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 194
16 ิBig Cleanning Day เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 229
17 กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 104
18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
19 โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 180
20 โครงการ "เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวสิทธิ สวัสดิการและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564" เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 247
21 ครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 206
22 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันสำคัญของชาติ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 421
23 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 169
24 โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 173
25 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 270
26 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 189
27 มอบเงินช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 209
28 มอบรถเข็น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 216
29 มอบถุงยังชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 497
30 มอบเงินช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 235

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.