ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 18
2 โครงการ "เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวสิทธิ สวัสดิการและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564" เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 36
3 ครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 24
4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันสำคัญของชาติ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 75
5 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
6 โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 44
7 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 67
8 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 50
9 มอบเงินช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 51
10 มอบรถเข็น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 69
11 มอบถุงยังชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
12 มอบเงินช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 76
13 ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงภายในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 90
14 ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
15 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 105
16 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
17 ผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังพสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 80
18 กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 52
19 ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
20 โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 41
21 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
22 โครงการ "สำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช" เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
23 โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งในสตรี ปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 78
24 โครงการลดเสี่ยง ลดโรคตามวิถีชุมชนตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 220
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
26 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
27 โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 36
28 ผลการดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
29 กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ต.ค.56 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 681

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364