TEXT_SIZE

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
2 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 535
3 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
4 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68
5 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 81
6 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 95
7 โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 61
8 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ชันโรง) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 63
9 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 102
10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 146
11 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา่คม 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 199
12 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 105
13 ลงพื้นที่ทำความสะอาดถังขยะในพื้นที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 119
14 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 603
15 Big cleaning day ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 224
16 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 221
17 ิBig Cleanning Day เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 260
18 กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 153
19 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117
20 โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 217
21 โครงการ "เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวสิทธิ สวัสดิการและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564" เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 301
22 ครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 234
23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันสำคัญของชาติ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 481
24 โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 201
25 โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 198
26 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 308
27 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 218
28 มอบเงินช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 242
29 มอบรถเข็น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 246
30 มอบถุงยังชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 538

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.