ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตั้งถังขยะติดเชื้อในบริเวณวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 16
2 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 150
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 49
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 44
6 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 51
7 แจ้งปิดทำการสำนักทะเบียนเอำเภออัมพวา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
8 แจ้งหยุดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 62
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 65
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 265
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 99
12 ขอเชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 82
13 ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 111
14 เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 97
15 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 294
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68
17 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติกาตรจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68
18 ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 199
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 210
20 ประกาศงดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 172
21 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 113
22 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
23 เผยแพร่ความรู้ ครั้งที่ 4/งป2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 193
24 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขัน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 79
25 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 35
26 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 92
27 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
28 ประกาศหลักเณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 143
29 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ร่วมต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 313
30 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 100

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364