ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
2 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
3 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
4 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย กองคลัง 43
5 คู่มือสู้ภัยโควิด-19 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 26
6 แผ่นพับสร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 11
7 รับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน ITA ระดับ A เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 24
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 36
9 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม!!! เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 35
10 ขอเชิญร่วมส่งบมความงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 54
11 ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 51
12 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 48
13 ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
14 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
15 ประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....... หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
16 มอบถุงยังชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33
17 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 31
18 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 27
19 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวง กำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33
20 ประชาสัมพันธ์ 5 อาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
21 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 64
22 ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 29
23 ประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
25 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ QR CODE แบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
26 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 79
27 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 62
28 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 37
29 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 31
30 ข่าวประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 75

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

ปลัดเทศบาล
จุฬารัตน์  ฉ่ำทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

สายด่วน: 086-3395730

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364