ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 16
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 19
4 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
5 แจ้งปิดทำการสำนักทะเบียนเอำเภออัมพวา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
6 แจ้งหยุดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 145
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 73
10 ขอเชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 56
11 ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 85
12 เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 71
13 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 120
14 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 52
15 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติกาตรจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 49
16 ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 93
18 ประกาศงดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 95
19 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 87
20 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 16
21 เผยแพร่ความรู้ ครั้งที่ 4/งป2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
22 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขัน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
23 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 13
24 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
25 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 11
26 ประกาศหลักเณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 26
27 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ร่วมต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 185
28 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 78
29 เผยแพร่ความรู้ ครั้งที่ 3/งป2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
30 ชี้แจงกรณีร้องเรียน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 105

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364